Overvåking av mikroplast 2024-2025

Oppdraget omfatter hovedsakelig prøvebearbeiding, laboratorieanalyser og rapportering av både nivåer og type mikroplast i miljøprøver. Prøver fra andre av Miljødirektoratets overvåkingsprogrammer i kystområder, elver, innsjøer og luft stilles til rådighet for valgt leverandør. For enkelte typer prøver som ikke er tilgjengelig via etablerte miljøovervåkingsprogrammer skal valgt leverandør for dette oppdraget også gjøre prøveinnsamling via ulike opsjoner. Prøveinnsamlingen vil utgjøre en liten del av oppdraget totalt sett. Oppdraget inneholder også en opsjon for kjemisk bestemmelse av miljøgifter knyttet til mikroplasten. Det som skal anskaffes er gjennomføring av analyser og prøver i laboratorium. Gjennomføring av denne typen tjeneste er allerede strengt regulert gjennom strenge miljøkrav for drift av laboratorium. Etter sin art har anskaffelsen et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Klima- og miljøhensyn er derfor ikke et tildelingskriterium i denne anskaffelsen.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 22/02/2024, 12:00
Tilbudsfrist 29/02/2024, 12:00