Statistikk i Miljødirektoratets tidsserier – en tematisk analyse

Miljødirektoratet koordinerer den nasjonale miljøovervåkingen, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Mange av overvåkingsprogrammene inneholder tidsserier som beskriver utvikling av miljøproblemer over tid. Slike langsiktige tidsserier er avgjørende for å identifisere trender i naturen, sette i gang tiltak og se om tiltakene fungerer. Miljøovervåkingen bruker i varierende grad statistiske metoder for å oppdage endringer og det er i varierende grad vurdert utsagnskraft til tidsseriene. Vi har derfor behov for å få undersøkt tidsseriene våre, analysere utsagnskraft i utvalgte serier og få anbefalinger til statistiske metoder og studiedesign. Anskaffelsen er en skrivebordsstudie som skal utføres på allerede innsamlede data. Arbeidet vil dermed ha et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Klima- og miljøhensyn er derfor ikke et tildelingskriterium i denne anskaffelsen.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 01/03/2024, 12:00
Tilbudsfrist 08/03/2024, 12:00