Kunnskapssammenstilling: Effekt av naturbaserte renseløsninger for overvann

Konsulenten skal beskrive dokumentert kunnskap om forventet renseeffekt for overvann i åpen overvannsdam, regnbed, vadi og buffersoner. Betydning av årstidsvariasjoner, og eventuell kunnskap om regionale forskjeller, skal beskrives. Konsulenten skal beskrive hvilke kravspesifikasjoner som må stilles til disse renseløsningene for å sikre at løsningene opprettholder forventet renseeffekt gjennom årstidsvariasjoner og over anleggets levetid for forurenset overvann fra områder med tett bebyggelse og for områder med trafikkert vei (ÅDT > 15 000).


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 14/08/2024, 12:00
Tilbudsfrist 19/08/2024, 12:00