Miljøgifter i en urban fjord 2021-2025

Den overvordende målsettingen med programmet er å fremskaffe informasjon som Miljødirektoratet kan bruke i reguleringen av nye miljøgifter. Det fokuseres spesielt på giftige stoffer som har lang levetid i miljøet, som oppkonsentreres i organismer og spres over store geografiske avstander. Det er også knyttet særlig bekymring til hormonforstyrrende stoffer og det er økende fokus på såkalte persistente, mobile og giftige stoffer. Reguleringsarbeidet er i hovedsak rettet mot Stockholmkonvensjonen og EU's kjemikalielovgivning, REACH, som begge stiller særlig restriktive krav til bruk av disse stoffene. Mange produkter kan likevel inneholde miljøfarlige stoffer og er i økende grad en kilde til utslipp. "Miljøgifter i en urban fjord" er et program som skal overvåke utlekking og spredning av kjemikalier som brukes i et tett befolket område og se på hvordan dette påvirker et fjordsystem.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 08/04/2021, 12:00
Tilbudsfrist 22/04/2021, 12:00