Omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel: markedskartlegging

Miljødirektoratet skal i 2021 utrede et omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel. I den forbindelse har Miljødirektoratet behov for mer detaljert kunnskap om drivstoffmarkedet for ikke-veigående maskiner, og effekten økte drivstoffkostnader kan ha på markedet. Det er blant annet behov for innsikt i hvilke aktører som blir berørte, ulike forsyningskjeder og lagringsforhold, samt hvordan mulig økte drivstoffpriser kan påvirke adferden og økonomien til aktørene i Norge.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 08/03/2021, 12:00
Tilbudsfrist 12/03/2021, 12:00