Overvåkning av semi-naturlig eng 2021

Formålet med overvåkingsmetodikken er å finne ut hvor stort areal vi har av semi-naturlig eng i Norge, og å beregne økologisk tilstand for semi-naturlig eng. På sikt vil metodikken også gi grunnlag for å vurdere om arealet av semi-naturlig eng er i endring. Overvåkingen gjøres trinnvis: 1) Tolking av historiske og nye flybilder, samt kartanalyse for å identifisere potensielle semi-naturlige enger som oppsøkes i felt 2) I felt avgrenses de semi-naturlig engene, og variabler og arter registreres. Denne utlysningen gjelder kun for det overvåkningsarbeidet som skal utføres i 2021.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 12/04/2021, 12:00
Tilbudsfrist 21/04/2021, 12:00