Bistand til vurderinger/utredninger innen klimatilpasning og Plan- og bygningsloven

Arbeidet vil være knyttet til utvikling av veiledning og rådgiving om hvordan klima og klimatilpasning best kan ivaretas gjennom Plan- og bygningsloven og tilgrensende regelverk. Leverandøren må derfor ha svært god kunnskap om Plan- og bygningsloven med tilgrensende regelverk og om hvordan kommunene effektivt kan bruke denne loven for å ivareta hensynet til klima og klimaendringer i sin planlegging.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 16/04/2021, 12:00
Tilbudsfrist 21/04/2021, 12:00