Regional overvåking av insekter i 2021

Regional overvåking av insekter i 2012 skal skaffe kunnskap om regional status og endringer i hele insektmangfoldet i to terrestriske økosystemer: skog og semi-naturlig mark. Overvåkingen skal foregå i region Østlandet. Programmet har følgende hovedmål: • Etablere minst 20 nye overvåkningsflater; minst 10 flater i skog og minst 10 flater i semi-naturlig mark. • Samle relevante forklaringsvariabler på hver av de etablerte flatene. • Estimere forvaltningsrelevante responsvariabler for insekter • Estimere sentrale biodiversitetsindekser med grunnlag i innsamlede data. • Videreutvikle miljø-DNA som identifikasjonsverktøy og validere resultatene mot tradisjonell taksonomisk metode. • Oppdatere etablerte protokoller og veiledere som trengs for insektovervåking på regional og nasjonal skala.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 19/04/2021, 12:00
Tilbudsfrist 26/04/2021, 12:00