Overvåking av laks i Tanavassdraget fra 2021

Det legges i 2021 opp til telling av voksen laks med sonar i Kárášjohka og i Anárjohka. Telling av laks med sonar i Kárášjohka vil være en fast del av overvåkingsprogrammet også i 2022 og årene etter det. Det tas utgangspunkt i at telling gjennomføres i et sidevassdrag tillegg til Kárášjohka fra 2022. Imidlertid vil overvåking i vassdrag "nr 2" fra 2022 kunne bli bestemt ut fra den aktuelle forvaltningssituasjonen. Oppdragstaker må derfor ta høyde for at telling av laks i vassdrag nr 2 kan endres fra år til år. De mest aktuelle alternative lokalitetene for telling av laks i tillegg til Kárášjohka antas å være de norske sideelvene Goššjohka, Váljohka, Iešjohka eller Máskejohka.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 30/04/2021, 12:00
Tilbudsfrist 07/05/2021, 12:00