Miljøgifter i kystområdene 2021-2025

Hensikten med dette miljøovervåkningsprogrammet er å bidra til å stanse bruk og utslipp av helse og miljøskadelige stoffer.   Programmet skal også bidra til at overvåkingskravene i Vanndirektivet blir oppfylt. Oppdraget omfatter prøvetaking, analyse av miljøgifter og rapportering av resultatene.   Programmet har følgende målsetninger og skal:   - måle nivåer av et utvalg miljøgifter i biota langs norskekysten  - vurdere bioakkumulering av prioriterte miljøgifter i kystnær biota  - gi grunnlag for å vurdere om iverksatte tiltak for miljøgiftene har hatt ønsket effekt   - gi grunnlag for å vurdere behov for ytterligere tiltak mot helse og miljøskadelige stoffer  - Beskrive risikoen miljøgifter utgjør for biota i kystnære områder - bidra med overvåkningsdata som rapporteres i internasjonalt miljøsamarbeid Norge har forpliktet seg til.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 18/05/2021, 12:00
Tilbudsfrist 25/05/2021, 12:00