Evaluering av koronamidler på post 78 og post 85

a) vurdere måloppnåelse og effekt av iverksatte tiltak for ekstra tildeling i forbindelse med covid-19 b) vurdere forvaltningens innretning av prosessen for tildeling av ekstra midler. Har denne støttet opp om aktiviteter og tiltak på en god måte?


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 21/06/2021, 12:00
Tilbudsfrist 25/06/2021, 12:00