Kartlegging og tiltaksvurdering - redusert forsøpling fra ekspandert plast

Miljødirektoratet ser behov for å kartlegge omfang og bruksområder for ekspandert plast i Norge, og identifisere bruksområder/bruk der det er høyest risiko for at produktene kommer på avveie. Ekspandert plast (for eksempel isopor) har over flere år vært blant de ti vanligste gjenstandene ved strandrydding i Norge. Ekspandert plast består av lett og sprøtt materiale, det lar seg raskt fragmentere til mindre biter, og kan forflyttes over store avstander med vinden og via vannveier. De minste delene er vanskelig å fjerne. Plasten i seg selv brytes langsomt ned og kan utgjøre en fare for marint liv. Når denne type produkter ender som forsøpling er det vanskelig å spore plasten tilbake til en konkret kilde. I og med at det kan være krevende å fastslå kilde blir det krevende å anvende forurenser betaler-prinsippet.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 13/08/2021, 12:00
Tilbudsfrist 16/08/2021, 12:00