Opplegg for evaluering av "Bekjempelse av fremmede skadelige organismer - Tiltaksplan 2020-2025"

Bekjempelse av fremmede skadelige organismer - Tiltaksplan 2020-2025" ble vedtatt i regjering i 2020. Tiltaksplanen samler trådene i arbeidet som har vært gjort under Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter (2007), og viderefører og konkretiserer tiltakene. Ved utgangen av planens virkningsperiode, vil det evalueres i hvilken grad tiltakene i planen er gjennomført og om planens overordnede mål er oppnådd. Tilbyder skal foreslå et hensiktsmessig opplegg for at direktoratsforumet, som har ansvaret for oppfølgingen av planen, skal kunne gjennomføre evalueringen som beskrevet i tiltaksplanen. Øvre økonomisk ramme for oppdraget er 500 000 kr eks. mva. Midlene er ikke overførbare og utbetaling vil skje i 2021. Prosjektet lyses ut med en opsjon på ytterligere ramme på 400 000 kr i 2022, med forbehold om Stortingets bevilgning.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 11/08/2021, 12:00
Tilbudsfrist 15/08/2021, 12:00