Behandling og disponering av avløpsslam og annet organisk avfall i Norge

Miljødirektoratet har behov for mer kunnskap og oversikt over biologisk avfallsbehandling i Norge. Mengdene avfall som går til biologisk behandling i Norge har økt kraftig de siste ti årene. I tillegg er det et stort fokus på å utnytte ressursene i avfallet på en best mulig måte. Oppdraget skal kartlegge de biologisk nedbrytbare avfallsstrømmene i Norge ved å sammenstille data om biologisk avfallsbehandling og bruken av ferdig behandlet avfall i Norge de siste fire årene. En viktig del av oppdraget er å fremstille tilgjengelig datagrunnlag på en lettfattelig og tydelig måte samt å få frem usikkerheten i datagrunnlaget og eventuelle datafeil.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 02/07/2021, 12:00
Tilbudsfrist 06/08/2021, 12:00