Miljørisikovurdering av utslipp av hypokloritt fra offshore petroleumsvirksomhet

Sammendrag Miljødirektoratet har behov for en miljørisikovurdering av hypokloritt som slippes ut i havet fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, basert på utslippstall for 2020. Videre trenger vi en vurdering av bruk av DPD-metodikken og vurdering av mulige avbøtende tiltak. Vi trenger også en oppsummering av kunnskap om mulig dannelse av organohalogener fra reaksjoner mellom hypokloritt og organiske forbindelser i sjøvann og om slike biprodukter dannes i mengder/konsentrasjoner som kan føre til effekter i marint miljø.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 09/07/2021, 12:00
Tilbudsfrist 20/08/2021, 12:00