LCA for behandling av treavfall i Norden

Målet med dette prosjektet er å få mer kunnskap om miljøpåvirkningen av forskjellige behandlingsscenarier for treavfall i Norden. Informasjonen kan brukes som et beslutningsverktøy for offentlige myndigheter og private selskaper. Treavfall forbrennes for tiden hovedsakelig i Norden, men forberedelsene for gjenbruk og resirkulering må øke i årene som kommer. Vi vil øke kunnskapsgrunnlaget for klima- og miljøpåvirkninger av forskjellige EOL-behandlingsmetoder for treavfall, slik at vi kan sikre bedre bruk av EOL-treressurser i Norden. Prosjektet er finansiert av den nordiske arbeidsgruppen for sirkulær økonomi (NCE) under Nordisk ministerråd og må være av verdi / relevans for minst tre av de nordiske landene og autonome regionene (Grønland, Åland, Færøyen).


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 18/08/2021, 12:00
Tilbudsfrist 23/08/2021, 12:00