Kostnader og status for gjennomføring av krav om separat innsamling av avfall

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å levere forslag til endringer i norsk lovverk som følger av EUs reviderte avfallsregelverk. Miljødirektoratet vurderer nå hvordan krav til separat innsamling av avfall i EUs rammedirektiv om avfall skal gjennomføres. Miljødirektoratet vil i tillegg utrede kostnader og nytte ved innføring av krav til kommunene om gebyrdifferensiering for innsamling av avfall i Norge; dette arbeidet forutsetter at KLD gir Miljødirektoratet et oppdrag om å utrede et slikt krav. Rammedirektivet forplikter også Norge til å sende en rapport i løpet av 2021 om hvordan kravet om separat innsamling av “municipal waste” og bioavfall er gjennomført. Miljødirektoratet har behov for bistand fra konsulenter i vårt arbeid med analyser av kostnader og status for separat innsamling i Norge per 2021.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 13/08/2021, 12:00
Tilbudsfrist 16/08/2021, 12:00