Konsulentbistand til arbeid med produsentansvar

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å gjennomgå dagens produsentansvarsordninger og foreslå forbedringer for å løse de utfordringer produsentansvaret har i dag og kommende utfordringer. Forslagene må dekke minimumskrav til utvidet produsentansvar i EUs reviderte rammedirektiv om avfall (2008/98/EC). Direktoratet skal også overordnet skissere gjennomføring av nye produsentansvarsordninger under direktivet om plastprodukter (EU 2019/904). Miljødirektoratet vurderer nå hvordan produsentansvaret skal gjennomføres. Miljødirektoratet har behov for bistand fra konsulenter i vårt arbeid med å innhente mer kunnskap knyttet til eksisterende og nye ordninger for produsentansvar i Norge. Dette innebærer blant annet å innhente kunnskap og kilder til data som vi trenger for å kunne utarbeide produsentansvarsordninger, inkludert krav om rapportering og kostnadsberegninger.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 13/08/2021, 12:00
Tilbudsfrist 16/08/2021, 12:00