Medlem i faggruppen for miljøovervåking av petroleumsvirksomhet til havs - vannsøyleovervåking 2022-2024

Miljødirektoratet trenger en ny kandidat til vår rådgivende faggruppe for miljøovervåking av petroleumsvirksomhet til havs. Eksisterende medlemmer i faggruppen er Kari E. Ellingsen, Nigel G. Yoccoz og Thierry Baussant. Hovedoppgaven til det nye medlemmet vil være å følge opp vannsøyleovervåkingen. Vi ønsker at vedkommende sitter i faggruppen i minst 3 år. Faggruppen bistår Miljødirektoratet med faglig vurdering av planer og programmer for miljøovervåkningen, samt tolkninger av resultater og rapporter i miljøovervåkingsarbeidet. Dessuten bidrar de med faglig rådgiving både om fremtidig overvåking, forslag til videreutvikling av overvåkningsmetodikk og revisjon av retningslinjene for miljøovervåking (M300|2015). Medlemmene i faggruppen skal være uavhengige og utnevnelse som medlem i gruppen er derfor personlig (uavhengig av arbeidsgiver). Medlemmene kan ikke være direkte involvert i overvåking knyttet til petroleumsvirksomhet til havs.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 04/02/2022, 16:00
Tilbudsfrist 07/02/2022, 14:00