Bistand i arbeidet med vurdering av sigevann fra deponi

Miljødirektoratet har behov for å oppdatere sitt faktagrunnlag for sigevann fra deponier, og trenger bistand til dette. Faktagrunnlaget skal være til hjelp for myndighetene når de skal vurdere utslipp fra aktive og nedlagte deponier. Det skal si noe om hvilke utslipp som typisk vil kunne påvises fra ulike typer avfall i et deponi, hva slags renseteknologi som eventuelt finnes, hvilke grenseverdier for utslipp det kan være hensiktsmessig å sette, og hvordan man skal vurdere utslipp til resipienten. Vi har behov for bistand fra erfarne og kompetente konsulenter som kan bidra med kunnskap om avfall, sigevann fra deponier, miljøkjemi, samt vurdering av påvirkning på resipient.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 08/08/2022, 12:00
Tilbudsfrist 10/08/2022, 12:00