Overvåking av insekter i hule eiker

Hensikten er å overvåke status og endringer i insektsmangfoldet (antall og artssammensetning) knyttet til hule eiker i hele eikeregionen over tid, og å bidra til å kunne vurdere betydningen av isolerte hule eiker versus hule eiker i grupper for populasjoner og arters overlevelse over tid. Målet er også å identifisere hva som forårsaker endringene.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 22/06/2022, 12:00
Tilbudsfrist 11/07/2022, 12:00