Vurdering av utslipp til luft fra tunge gasskjøretøy sammenlignet med tunge dieselkjøretøy

Miljødirektoratet ønsker å få mer kunnskap om utslipp av luftforurensning fra tunge gasskjøretøy sammenlignet med tunge dieselkjøretøy. Målet med litteraturgjennomgangen er å få på plass et kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere effekten av å gå over fra diesel til naturgass og/eller biogass. I vår rolle som kunnskapsleverandør og rådgiver for Klima- og miljødepartementet har vi behov for å ha oppdatert kunnskap om effekten av klimatiltak og tiltak for å bedre luftkvaliteten.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 30/06/2022, 12:00
Tilbudsfrist 03/07/2022, 23:00