Evaluering av handlingsplan for dverggås

Handlingsplanen for dverggås ble publisert i 2009. den presenterer mål og tiltak for forvaltning av arten. Planen følger av tiltak nedfelt i den internasjonale handlingsplanen gjennom vannfuglavtalen-AEWA fra 2008. Siden 2009 har Birdlife/Norge, tidligere Norsk Ornitologisk Forening, hatt oppgaven med oppfølging av overvåking og gitt forvaltningen forskningsråd omkring oppfølging av planen, både nasjonalt og internasjonalt. Dette oppdraget skal evaluere innholdet i planen og den gjennomføring og prioritering av tiltak som Miljødirektoratet har gjort i perioden 2009-2022. Aktører som har vært og er direkte berørt av dette arbeidet, kan ikke levere tilbud.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 31/03/2023, 12:00
Tilbudsfrist 15/04/2023, 12:00