Hvor finnes den trua naturen? Heldekkende utbredelseskart for arter

Et viktig første steg for å oppnå en mer kostnadseffektiv bruk av ressursene er derfor å utvikle kunnskap som kan hjelpe til med å prioritere innsatsen geografisk. Dette prosjektet skal bruke "state of the art" modellering for å undersøke hvordan den geografiske utbredelsen hos artsrikdom og trua arter er påvirket av ulike abiotiske og biotiske forklaringsvariabler. Dette kunnskapsgrunnlaget skal brukes for å utvikle nasjonalt heldekkende sannsynlighetskart som identifiserer hotspots for artsmangfold, med særlig vekt på trua arter og trua ansvarsarter. Til slutt skal prosjektet gi anbefalinger på hvordan forvaltningen kan utvikle utbredelsesmodellering framover, som verktøy for målrettet innsats for kostnadseffektiv nasjonal kartlegging og modellering av forvaltningsrelevante arter. Prosjektet inneholder flere opsjoner, hvor også validering gjennom feltkartlegging inngår. Rapportering skal skje på norsk.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 17/03/2023, 12:00
Tilbudsfrist 28/03/2023, 12:00