Koordinatorfunksjon for økodesign og PEF: NEF-gruppen

Miljødirektoratet er forvaltningsorgan for den nordiske arbeidsgruppen for sirkulær økonomi (NCE). En av satsningsområdene til NCE er produktpolitikk. Dette arbeidet ivaretas gjennom den nordiske ekspertgruppen for EU Environmental Footprint (NEF), og som er en undergruppe til NCE. NEF-gruppen har stor nordisk innflytelse på EU kommisjonens arbeid hvor nordiske posisjoner blir fremmet. Arbeidet koordineres av ekstern konsulent, og vi søker nå en som kan ta på seg denne oppgaven. Oppdraget vil bestå av å utarbeide forslag til årlig arbeidsprogram i samarbeid med leder av ekspertgruppen, inngå eventuelle kontrakter med underleverandører, planlegge og styre NEF gruppens årlige møter, ha oversikt over regnskap, levere nødvendige rapporter og regnskap m.m.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 22/03/2023, 12:00
Tilbudsfrist 01/04/2023, 12:00