Evaluering av Refusjonsordningen for spillolje

Formålet med oppdraget er å evaluere refusjonsordningen for spillolje for å få kunnskap om ordningen er hensiktsmessig innrettet, og for å få anbefalinger om hvordan ordningen kan gjøres mer effektiv og robust. Refusjonsordningen har eksistert siden 1994 uten at det er blitt gjort en evaluering. Miljødirektoratet ønsker derfor at evalueringen leverer grundige vurderinger, solid dokumentasjon og konkrete anbefalinger til forbedringer. Følgende problemstillinger skal vurderes 1. Evaluere i hvilken grad tilskuddsordningen bidrar til å øke mengden spillolje som samles inn og behandles miljømessig forsvarlig. 2. Identifisere mulige forbedringer av ordningen som kan bidra til økt innsamling og forsvarlig behandling 3. Identifisere mulige forenklinger og effektivisering av ordningen for myndighet og næringsliv, herunder søknads- og saksbehandlingsrutiner 4. Kartlegge om det skjer misbruk av ordningen Nærmere beskrivelse følger av bilag 1 til kontrakt.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 30/03/2023, 12:00
Tilbudsfrist 12/04/2023, 12:00