Utvikling av KU-veileder for olje og gass i Mosambik

For å forbedre klarheten i prosessen med å utvikle og gjennomgå KU-rapporter har miljømyndighetene i Mosambik bedt om støtte til å revidere et sette med KU-veiledere for offshore og onshore olje- og gassaktiviteter i Mosambik. Veilederne skal gi gi praktisk veiledning til forslagsstillere og konsulenter om hvordan miljøkonsekvensvurdering skal gjennomføres for offshore og onshore olje- og gassprosjekter i de ulike fasene. Veilederne skal også hjelpe myndighetene i evalueringen av de respektive miljøkonsekvensstudiene.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 07/06/2023, 12:00
Tilbudsfrist 12/06/2023, 12:00