Vurdering av unntak i produktforskriften § 2-3

Miljødirektoratet har behov for bistand til å innhente, samle og bearbeide informasjon knyttet til eksiterende unntak i produktforskriften § 2-3, og hvis relevant til å foreslå og vurdere konsekvensene av endinger i unntakene. Konsulenten vil blant annet bistå Miljødirektoratet med å ta kontakt med sykehus, legemiddelfirmaer, industri og bransjeorganisasjoner i Norge for å kartlegge bruk av kvikksølv og kvikksølvforbindelser angitt i unntakene f., g. og h. Videre vil konsulenten analysere oppsamlet informasjon og avveie behovet for disse unntakene i nåværende eller i begrenset form. Dersom det blir funnet behovet til å begrense eksisterende unntak, vil arbeidet også inkludere å fremlegge et forslag til en slik begrensning. Arbeidet skal resultere så langt det er mulig i en oppsummering av vurdering av behov for eksisterende unntak i produktforskriften § 2-3, anbefaling om eventuelle endringer i unntakene og hvis relevant en kortfattet konsekvensvurdering av foreslåtte endringer.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 01/06/2023, 10:00
Tilbudsfrist 12/06/2023, 10:00