Evaluering av norsk handlingsplan for isbjørn

Den norske handlingsplanen (HP) for isbjørn ble publisert i 2013, og identifiserer mål og tiltak for forvaltning av arten. Den norske handlingsplanen skal ha koblinger til den sirkumpolare handlingsplanen for isbjørn (Circumpolar Action Plan – CAP) som kom i 2015. Dette oppdraget skal evaluere norsk HP og den gjennomføring og prioritering av tiltak som Miljødirektoratet, Sysselmesteren (tidligere: Sysselmannen) og Norsk polarinstitutt har gjort i perioden 2013-2022. Dette inkluderer også norske bidrag inn i CAP, og om det har gitt merverdi for det norske handlingsplanarbeidet. Evalueringen skal se på ansvarsfordelingen mellom de tre statlige aktørene i isbjørnforvaltningen, og hvordan arbeidet har vært koordinert og finansiert. Evalueringen skal peke på forbedringsområder og skissere alternativer for fremtidig arbeid. Økonomisk ramme for prosjektet er estimert til 500 000kr, ekskl. mva. Aktører som har vært og er direkte berørt av dette arbeidet, kan ikke levere tilbud.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 06/06/2023, 12:00
Tilbudsfrist 13/06/2023, 12:00