Patruljebåt til Statens naturoppsyn Vestland fylke i 2024

Det skal anskaffes en ny enskrogs patruljebåt til Vestland fylke i løpet av 2024. Fartøyet skal benyttes til patrulje- og oppsynsoppdrag langs hele den vestnorske kyststrekningen, men også til en rekke andre oppdrag som blir pålagt Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn. MERK: Utlysningen inkluderer opsjon på kjøp av en stk. tilsvarende båt for levering i 2026-2027. Anskaffelsen har en øvre prisramme på NOK 10.500.000,- eks.MVA pr.stk


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 29/09/2023, 12:00
Tilbudsfrist 16/10/2023, 12:00