Brukerstøtte og drift av Hjorteviltregisteret

Miljødirektoratet skal inngå avtale med en driftsoperatør om brukerstøtte og daglig drift av Hjorteviltregisteret (www.hjortevilregisteret.no og appene Fallvilt og Sett og skutt). Driftsoperatøren skal ha brukerstøtteansvaret for databasen, appene og nettløsningene. Den tekniske driften av Hjorteviltregisteret inngår ikke i avtalen, men ivaretas av en egen teknisk leverandør. Hovedbrukerne av Hjorteviltregisteret er offentlig forvaltning, forskningsinstitusjoner, rettighetshavere og hjorteviltjegere. Hovedoppgavene for driftsoperatøren er: • Brukerstøtte • Vurdere og beskrive behov for videreutvikling av systemet • Brukertesting av systemet • Rapportering og formidling • Administrere merkelapper Tilbyder bes bemerke at arbeidet med høstbart vilt skal overføres fra Miljødirektoratet til Landbruksdirektoratet. Det er ikke avklart fra hvilket år eller hvilken dato dette skal skje, men et sannsynlig ikrafttredelsestidspunkt kan være 1. januar 2025.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 10/10/2023, 12:00
Tilbudsfrist 30/10/2023, 12:00