Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Drift av hjorteviltportalen

Oppdraget omfatter både teknisk drift og hosting av portalløsningen, samt daglig drift av portalredaksjonen på nettstedet www.hjortevilt.no. Hovedoppdraget vil være driften av portalredaksjonen, og det vil være mulig for oppdragstaker å benytte underleverandører for teknisk drift dersom dette er hensiktsmessig.

Tilbudsfrist: 05.01.2024 12.00.00
Rammeavtale for produksjon av digitale og grafiske produkter

Tjenesteområdet omfatter grafiske tjenester, som å ferdiggjøre brosjyrer, rapporter og forskjellig informasjonsmateriell. Det inkluderer også informasjonsmateriell som roll-ups, banner og liknende til konferanser. Produksjon av digitale produkter som enkel infografikk, animasjoner og ikoner innenfor de ulike merkevarene vi forvalter er også aktuelt. Se ytterligere spesifikasjoner i bilag 1.

Tilbudsfrist: 11.12.2023 08.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker