Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Kunnskapssammenstilling: Effekt av naturbaserte renseløsninger for overvann

Konsulenten skal beskrive dokumentert kunnskap om forventet renseeffekt for overvann i åpen overvannsdam, regnbed, vadi og buffersoner. Betydning av årstidsvariasjoner, og eventuell kunnskap om regionale forskjeller, skal beskrives. Konsulenten skal beskrive hvilke kravspesifikasjoner som må stilles til disse renseløsningene for å sikre at løsningene opprettholder forventet renseeffekt gjennom årstidsvariasjoner og over anleggets levetid for forurenset overvann fra områder med tett bebyggelse og for områder med trafikkert vei (ÅDT > 15 000).

Tilbudsfrist: 19.08.2024 12.00.00
Formidling av konsulenttjenester innen IKT

Miljødirektoratet ved enhet for drift og utvikling (felles IKT og Metrologisk institutt) skal inngå en rammeavtale med en formidler av konsulenttjenester innenfor IKT-fagområdet. Felles-ikt er et driftsamarbeid innenfor miljøetatene og består av Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt, Artsdatabanken og Norsk Kulturminnefond. Avtalen vil komme i tillegg til eksisterende rammeavtaler og er således ikke eksklusiv. Formidlerens oppgave blir å forenkle oppdragsgivers administrasjon ved å innhente vikarer og konsulenter på en effektiv måte, samtidig som vi sikrer konkurranse og når et bredt leverandørmarked med både store og små aktører.

Tilbudsfrist: 06.08.2024 12.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker