Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Naturfaglige registreringer av kalkskog - Sammenstilling av resultatene 2013 - 2018

Anskaffelsen gjelder sammenstilling av registreringer i kalkskog-prosjektet i perioden 2013-2018. I tillegg skal NIN-data registrert gjennom Miljødirektoratet sin basiskartlegging av verneområder og kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratet sin instruks inngå i sammenstillingen. Målet med kartleggingen har vært å øke kunnskapen om kalkskog. Selv om kartleggingene ikke dekker all kalkskog i fylkene, er det et mål at disse registreringene sammen med andre registreringer skal gi et representativt bilde av naturverdiene i kalkskog. Registreringene skal bedre grunnlaget for forvaltningen av det biologiske mangfoldet i kalkskog, herunder å kunne danne grunnlag for tilbud om frivillig vern av skog.

Tilbudsfrist: 31.12.2021 08.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker