Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Marine hetebølger, nordlige havområder - litteraturstudie

Det skal gjennomføres en litteraturstudie med utgangspunkt i eksisterende litteratur om marine hetebølger. Fokusområdet for litteraturstudien skal være nordlige havområder, særskilt Norden. I tillegg skal det med utgangspunkt i litteraturstudien gjøres en ekspertvurdering av marine hetebølger i Norden.

Tilbudsfrist: 10.05.2021 12.00.00
Studie av metoder for kartlegging av diffuse utslipp til luft fra industri

Oppdraget er å samle kunnskap om diffuse kilder til luft og hvordan disse kan kartlegges (herunder mengdebestemmes). Det er primært utslipp av støv og farlige miljøgifter bundet til støv vi vil ha inkludert. Flyktige prioriterte miljøgifter kan gjerne nevnes kort. Oppdraget skal resultere i: 1. En litteraturstudie med: • Standarder for å kartlegge diffuse utslipp til luft – eksisterende og under utvikling • veiledere for bestemmelse av diffuse utslipp • målemetoder og måleutstyr - eksisterende og under utvikling/uttesting - for å bestemme diffuse utslipp 2. En eksempelsamling som viser typiske kilder til diffuse utslipp og resultater og erfaringer fra målinger av diffuse utslipp 3. Anbefaling til industrien om hvordan kartlegge diffuse utslipp. I tillegg er det en mulig opsjon på eksempler på typiske tiltak for å redusere diffuse utslipp, forutsatt at vi får midler til dette. Vi estimerer i så fall omtrent 200 000 til denne opsjonen.

Tilbudsfrist: 19.05.2021 12.00.00
Veiledning og webinar forurensningsforskriften kap. 27

Innføring i forurensningsforskriften kap. 27 for saksbehandlere hos Statsforvalteren og Miljødirektoratet ved å gjennomføring av to webinarer. Utarbeide skriftlig veiledning til forskriften.

Tilbudsfrist: 10.05.2021 12.00.00
Matvareproduksjon og selvforsyning i nordiske småsamfunn

Formålet med prosjektet er å styrke kunnskapsnivået om hvorvidt og hvordan en høyere grad av selvforsyning med matvarer kan bidra til et mer bæredyktig matvaresystem innen de nordiske småsamfunnene Grønland, Island, Færøyene, Åland og Bornholm.

Tilbudsfrist: 10.05.2021 00.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker