Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Kartproduksjon under merkevaren Norges nasjonalparker

Oppdraget omfatter produksjon av kart til den offisielle serien med kartbrosjyrer for nasjonalparker og store verneområder under merkevaren Norges nasjonalparker. Avtalen omfatter også, etter behov, oppdatering av eksisterende kart og tilrettelegging av produksjonsfiler for senere oppdatering.

Tilbudsfrist: 28.10.2022 12.00.00
Utforming av rapporter for Faglig forum for norske havområder

Faglig forum for norske havområder skal i 2022/23 utgi en stor og to mindre rapporter med faglig grunnlag for havforvaltningsplanene. Rapportene skal publiseres i Miljødirektoratets rapportserie, med miljødirektoratsmalens føringer for layout. For å vise at rapportene gis ut av Faglig forum, skal det være en egen layout på for- og baksiden og med Faglig forums logo. Rapportene vil inneholde en god del figurer, grafer og tabeller. Leverandør må bidra til en enhetlig utforming av figurer og grafer der det foreligger data i excelformat e.l.. Oppdraget består i å sette rapportene inkl utforming av figurer og grafer og å lage omslag for to av rapportene. Alle rapportene leveres i pdf-format for utlegging på nett. Den største rapporten (hovedrapporten) leveres i tillegg som wordfil og som høyoppløselig pdf-fil, da denne rapporten også skal trykkes i 250 eksemplarer. Det er ønskelig at leverandør kan levere de trykte eksemplarene.

Tilbudsfrist: 12.10.2022 12.00.00
Drift- og servicetjenester i Miljødirektoratets lokaler i Trondheim

Anskaffelsen gjelder drift-og servicetjenester i Miljødirektoratets lokaler i Trondheim. Hovedoppgavene i oppdraget er sentralbord- og resepsjonsbemanning, produksjon av adgangskort, tilgangsstyring, postekspedering, betjening av varemottaket og lagerhold, møteromservice, vaktmestertjenester og service på kopimaskiner og kaffemaskiner.

Tilbudsfrist: 25.10.2022 12.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker