Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Anskaffelse av kjerneswitcher med opsjon på kantswitcher og ytterligere kjerneswitcher

Miljødirektoratet (kunde) skal anskaffe nye kjerneswitcher. I utgangspunktet skal det anskaffes totalt 4 kjerneswitcher, 2 stk. i Trondheim og 2 stk i Oslo. Med opsjon for videre kjøp i løpet av 2022 for å sikre en enhetlig switchplattform i alle etater som Miljødirektoratet drifter IT for, både kjerneswitcher og kantswitcher. Underliggende etater som skal kunne kjøpe på denne avtalen gjennom er Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt, Artsdatabanken, Kulturminnefondet. Vi ber tilbyderne å bare gi tilbud på kjerneswitcher som er tilgjengelige i henhold til punkt 3.2.3 i kravspesifikasjonen.

Tilbudsfrist: 28.10.2021 12.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker