Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Kartlegge mikroplast og helse- og miljøfarlige stoffer på slipper og opplagsplasser med fritidsbåter

Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å fremskaffe og levere kunnskap om forurensning fra slipper og opplagsplasser som behandler mange fritidsbåter, for å kunne vurdere behovet for regulering.

Tilbudsfrist: 17.03.2021 12:00:00
Laboratorieanalyser for produkter

Miljødirektoratet ønsker å få på plass en oppdragsavtale med en leverandør for analyser av farlige stoffer i produkter. I oppdragsavtalen inngår analyser av stoffer som er forbudte/regulerte etter norsk regelverk, samt kartlegging av ikke-regulerte stoffer som er relevant for reguleringsarbeidet.

Tilbudsfrist: 29.03.2021 12:00:00
Overvåking av miljøgifter i ferskvannsnæringsnett (MILFERSK-næringsnett) 2021-2025

Oppdraget inneholder innsamling av prøver fra Mjøsa og Femunden, analyse av mange ulike miljøgifter, og rapportering av resultatene. Programmet skal overvåke spredning av menneskeskapte kjemikalier og vurdere hvordan dette påvirker et ferskvannssystem. Den overordnede målsettingen med programmet er å gi grunnlag for å vurdere helse- og miljøfare for ulike kjemiske stoffer som har blitt spredt i naturen, og identifisere behov for reguleringer av kjemikalier nasjonalt og/eller internasjonalt.

Tilbudsfrist: 19.04.2021 12:00:00
Omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel: markedskartlegging

Miljødirektoratet skal i 2021 utrede et omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel. I den forbindelse har Miljødirektoratet behov for mer detaljert kunnskap om drivstoffmarkedet for ikke-veigående maskiner, og effekten økte drivstoffkostnader kan ha på markedet. Det er blant annet behov for innsikt i hvilke aktører som blir berørte, ulike forsyningskjeder og lagringsforhold, samt hvordan mulig økte drivstoffpriser kan påvirke adferden og økonomien til aktørene i Norge.

Tilbudsfrist: 12.03.2021 12:00:00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker