Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Evaluering av forsøk med kommunale beltebilløyper for catskiing

Stortinget vedtok i 2017 å åpne for et forsøk med kommunale løyper for catskiing i inntil 6 kommuner i 6 år. Med catskiing mener vi transport av skikjørere opp på fjelltopper med tråkkemaskin eller liknende tyngre beltekjøretøy for alpin skikjøring utenfor preparerte bakker. Forsøket åpner for at kommunene kan etablere kommunale løyper for beltebil med utgangspunkt i eksisterende alpinanlegg, med formål å transportere personer for alpin skikjøring. For ordningen gjelder de samme rammer og de samme krav til prosess som for fastsetting av snøscooterløyper. Hensikten med forsøket er å høste erfaringer av slik aktivitet, samt se på virkningene for blant annet reiseliv, friluftsliv, naturmangfold og reindrift. Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å evaluere ordningen.

Tilbudsfrist: 20.09.2021 12.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker