Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Standardisering av metodikk for stedsspesifikke luftkvalitetsberegninger etter retningslinje T-1520

Oppdraget skal utrede og foreslå hvilke krav og anbefalinger bør stille til metode, modell og inngangsdata som brukes i luftkvalitetsberegninger etter retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520), hovedsakelig for stedsspesifikke utredninger på lavere plannivå. Forslagene skal oppsummeres i en rapport.

Tilbudsfrist: 27.05.2021 12.00.00
Basisovervåking av miljøgifter i ferskvannsfisk (MILFERSK basisovervåking) 2021-2025

Programmet omfatter analyse av prøver av ferskvannsfisk som er innhentet i tilknytning til andre aktiviteter på vegne av Miljødirektoratet. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å gi informasjon om forekomst og nivå av EUs prioriterte stoffer i ferskvannsfisk. Oppfølgende undersøkelser ved bekymringsfulle funn er inkludert som en opsjon i oppdraget.

Tilbudsfrist: 06.08.2021 12.00.00
Helikoptertjenester, utfrakt av elg og hjort høsten 2021

Statens Naturoppsyn har fått i oppdrag av Miljødirektoratet og sørge for å bistå jegerne i de 15 kommunene rundt Nordfjella villreinområde med utflyging av felte elg og hjort under jakt i løpet av høsten 2021. Flyging vil i utgangspunktet foregå på søndag ettermiddag i tidsrommet 15.08.2021 - 31.10.2021, etter nærmere avtale med koordinator i Statens Naturoppsyn.

Tilbudsfrist: 18.06.2021 12.00.00
Automatisert kartlegging av barmarksskader - metode og systemutvikling

Miljødirektoratet ønsker å etablere et kunnskapsgrunnlag som kan si noe om omfanget av kjørespor og kjøreskader i terrenget, og der det er mulighet til å se utvikling over tid. Med dette prosjektet ønsker vi å etablere metodikk som kan støtte etablering av kunnskapsgrunnlaget fra drone- og flybilder.

Tilbudsfrist: 25.05.2021 12.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker