Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Underlag for rapportering av mengde matavfall til EU

Miljødirektoratet skal rapportere matavfall til EU for 2020 og årlig fremover og setter ut et oppdrag for å få på plass underlaget for rapportering.

Tilbudsfrist: 16.08.2021 12.00.00
Konsulentbistand til arbeid med produsentansvar

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å gjennomgå dagens produsentansvarsordninger og foreslå forbedringer for å løse de utfordringer produsentansvaret har i dag og kommende utfordringer. Forslagene må dekke minimumskrav til utvidet produsentansvar i EUs reviderte rammedirektiv om avfall (2008/98/EC). Direktoratet skal også overordnet skissere gjennomføring av nye produsentansvarsordninger under direktivet om plastprodukter (EU 2019/904). Miljødirektoratet vurderer nå hvordan produsentansvaret skal gjennomføres. Miljødirektoratet har behov for bistand fra konsulenter i vårt arbeid med å innhente mer kunnskap knyttet til eksisterende og nye ordninger for produsentansvar i Norge. Dette innebærer blant annet å innhente kunnskap og kilder til data som vi trenger for å kunne utarbeide produsentansvarsordninger, inkludert krav om rapportering og kostnadsberegninger.

Tilbudsfrist: 16.08.2021 12.00.00
Kostnader og status for gjennomføring av krav om separat innsamling av avfall

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å levere forslag til endringer i norsk lovverk som følger av EUs reviderte avfallsregelverk. Miljødirektoratet vurderer nå hvordan krav til separat innsamling av avfall i EUs rammedirektiv om avfall skal gjennomføres. Miljødirektoratet vil i tillegg utrede kostnader og nytte ved innføring av krav til kommunene om gebyrdifferensiering for innsamling av avfall i Norge; dette arbeidet forutsetter at KLD gir Miljødirektoratet et oppdrag om å utrede et slikt krav. Rammedirektivet forplikter også Norge til å sende en rapport i løpet av 2021 om hvordan kravet om separat innsamling av “municipal waste” og bioavfall er gjennomført. Miljødirektoratet har behov for bistand fra konsulenter i vårt arbeid med analyser av kostnader og status for separat innsamling i Norge per 2021.

Tilbudsfrist: 16.08.2021 12.00.00
LCA for behandling av treavfall i Norden

Målet med dette prosjektet er å få mer kunnskap om miljøpåvirkningen av forskjellige behandlingsscenarier for treavfall i Norden. Informasjonen kan brukes som et beslutningsverktøy for offentlige myndigheter og private selskaper. Treavfall forbrennes for tiden hovedsakelig i Norden, men forberedelsene for gjenbruk og resirkulering må øke i årene som kommer. Vi vil øke kunnskapsgrunnlaget for klima- og miljøpåvirkninger av forskjellige EOL-behandlingsmetoder for treavfall, slik at vi kan sikre bedre bruk av EOL-treressurser i Norden. Prosjektet er finansiert av den nordiske arbeidsgruppen for sirkulær økonomi (NCE) under Nordisk ministerråd og må være av verdi / relevans for minst tre av de nordiske landene og autonome regionene (Grønland, Åland, Færøyen).

Tilbudsfrist: 23.08.2021 12.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker