Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Utflyging av felte elg og hjort rundt Nordfjella 2022

Utflyging av felte hjortevilt i perioden 15.08 - 30.10.2022 hver søndag innenfor de kommunene som omkranser Nordfjella Villreinområde, samt Årdal.

Tilbudsfrist: 01.06.2022 12.00.00
Teste metode for verdsetting av virkninger i naturmangfoldsaker- case områdevern

Målet med oppdraget er å teste ut hvordan Menons forslag for forbedring av metode for vurdering av ikke-prissatte virkninger kan brukes i Miljødirektoratets faglige vurderinger og anbefalinger, og se om det er mulig å generalisere enkelte vurderinger på tvers av våre utredninger. Det er spesielt behov for å se på vurderinger av ikke-prissatte virkninger på naturmangfoldsiden, hvor Miljødirektoratet gir faglige råd knyttet bl.a. til bruk av virkemidler hjemlet i naturmangfoldloven. Av praktiske hensyn er oppdraget avgrenset til å se hvordan metoden kan brukes inn mot tilrådninger for opprettelse av nye verneområder. Rammen for hovedoppdraget er inntil 300 000 kroner ekskl. MVA. I tillegg er det lagt opp til to opsjoner på inntil kr 100 000 hver, ekskl. MVA.

Tilbudsfrist: 03.06.2022 12.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker