Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Screening av nye miljøgifter 2023

Screeningprogrammet i 2023 består av to deler. En del med undersøkelse av nye miljøgifter i renseanlegg og en del med undersøkelse av nye miljøgifter i marine toppredatorer. Anskaffelsen omfatter prøvetaking, analyser og rapportering. Del 1 skal undersøke stoffer hvor EU vurderer regulering (REACH), stoffer som er persistente, mobile og toksiske (PMT), stoffer som er pekt på som problematiske av Svenske kjemikaliemyndigheter (eksponeringsindeks) og UV-stoffer. Del 2 inkluderer oppfølging av funn gjort i screening program 2021 og stoffer som ble valgt ut fra prosjektet LifeAPEX. Anskaffelsen omfatter begge de to delene. Tilbyder må derfor gi tilbud på både del 1 og del 2 for å kunne være med i konkurransen. Vurdering av tilbud og tildeling av kontrakt vil skje samlet.

Tilbudsfrist: 13.03.2023 12.00.00
Utsetting av kultivert elvemusling - rammeavtale

Tilbakeføring av småmuslinger avlet opp ved kultiveringsanlegget for elvemusling. Opptil fem lokaliteter per år.

Tilbudsfrist: 03.02.2023 12.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker