Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Effektvurderinger av restriktive virkemidler for bilbruk

Miljødirektoratet ønsker å innhente kunnskap om effekten av virkemidler som berører fysisk fremkommelighet/adkomst ved bilbruk på valg av transportmiddel. Dette kan være virkemidler som lavere fartsgrenser, omfordeling av veiareal, parkeringsrestriksjoner, nullutslippssoner, bilfrie soner og andre virkemidler som reduserer attraktiviteten til bil sammenlignet med mer klima- og miljøvennlige transportmidler. Vi ønsker en enkel katalogisering av kjente mulige virkemidler og en kvalitativ vurdering av hvordan disse påvirker bilbruk hver for seg og ev. i kombinasjon med hverandre. Det er en fordel hvis de kvalitative vurderingene bygger på kvantifiserbare data (f.eks. elastisiteter), men ikke et krav.

Tilbudsfrist: 13.10.2023 16.00.00
Kommunikasjon for sirkulær økonomi

For å kunne oppnå mer effekt av prosjektene, skal dette prosjektet lage en aktivitetsplan og gjennomføre kommunikasjonsaktiviteter basert på denne aktivitetsplanen. Aktivitetsplan og rammer for hver aktivitet skal godkjennes av NCEs styringsgruppe. Formålet er at formidlingen av NCEs arbeid spesielt og sirkulær økonomi generelt skal styrkes utover det som allerede har vært gjort. Målgruppa er beslutningstakere og lokale og/eller nasjonale myndigheter.

Tilbudsfrist: 23.10.2023 10.00.00
Brukerstøtte og drift av Hjorteviltregisteret

Miljødirektoratet skal inngå avtale med en driftsoperatør om brukerstøtte og daglig drift av Hjorteviltregisteret (www.hjortevilregisteret.no og appene Fallvilt og Sett og skutt). Driftsoperatøren skal ha brukerstøtteansvaret for databasen, appene og nettløsningene. Den tekniske driften av Hjorteviltregisteret inngår ikke i avtalen, men ivaretas av en egen teknisk leverandør. Hovedbrukerne av Hjorteviltregisteret er offentlig forvaltning, forskningsinstitusjoner, rettighetshavere og hjorteviltjegere. Hovedoppgavene for driftsoperatøren er: • Brukerstøtte • Vurdere og beskrive behov for videreutvikling av systemet • Brukertesting av systemet • Rapportering og formidling • Administrere merkelapper Tilbyder bes bemerke at arbeidet med høstbart vilt skal overføres fra Miljødirektoratet til Landbruksdirektoratet. Det er ikke avklart fra hvilket år eller hvilken dato dette skal skje, men et sannsynlig ikrafttredelsestidspunkt kan være 1. januar 2025.

Tilbudsfrist: 30.10.2023 12.00.00
Patruljebåt til Statens naturoppsyn Vestland fylke i 2024

Det skal anskaffes en ny enskrogs patruljebåt til Vestland fylke i løpet av 2024. Fartøyet skal benyttes til patrulje- og oppsynsoppdrag langs hele den vestnorske kyststrekningen, men også til en rekke andre oppdrag som blir pålagt Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn. MERK: Utlysningen inkluderer opsjon på kjøp av en stk. tilsvarende båt for levering i 2026-2027. Anskaffelsen har en øvre prisramme på NOK 10.500.000,- eks.MVA pr.stk

Tilbudsfrist: 16.10.2023 12.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker