Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Medlem i faggruppen for miljøovervåking av petroleumsvirksomhet til havs - vannsøyleovervåking 2022-2024

Miljødirektoratet trenger en ny kandidat til vår rådgivende faggruppe for miljøovervåking av petroleumsvirksomhet til havs. Eksisterende medlemmer i faggruppen er Kari E. Ellingsen, Nigel G. Yoccoz og Thierry Baussant. Hovedoppgaven til det nye medlemmet vil være å følge opp vannsøyleovervåkingen. Vi ønsker at vedkommende sitter i faggruppen i minst 3 år. Faggruppen bistår Miljødirektoratet med faglig vurdering av planer og programmer for miljøovervåkningen, samt tolkninger av resultater og rapporter i miljøovervåkingsarbeidet. Dessuten bidrar de med faglig rådgiving både om fremtidig overvåking, forslag til videreutvikling av overvåkningsmetodikk og revisjon av retningslinjene for miljøovervåking (M300|2015). Medlemmene i faggruppen skal være uavhengige og utnevnelse som medlem i gruppen er derfor personlig (uavhengig av arbeidsgiver). Medlemmene kan ikke være direkte involvert i overvåking knyttet til petroleumsvirksomhet til havs.

Tilbudsfrist: 07.02.2022 14.00.00
Rammeavtale med formidler/broker til IKT kompetanse på drift.

Formidlerens oppgave blir å forenkle oppdragsgivers administrasjon ved å innhente vikarer og konsulenter på en effektiv måte, samtidig som vi sikrer konkurranse og når et bredt leverandørmarked med både store og små aktører. Miljødirektoratet ved seksjon for IT-tjenester (felles IKT) og Metrologisk institutt skal inngå en rammeavtale med en formidler av konsulenttjenester innenfor IKT-drift. Felles IKT er en samarbeid på tvers av miljøforvaltningen, Artsdatabanken, Riksantikvaren og Norsk Polarinstitutt.

Tilbudsfrist: 24.01.2022 12.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker