Litteratursammenstilling på fjernmåling av naturtyper i våtmark

Miljødirektoratet har store kartleggings- og overvåkingsbehov, men har begrenset med økonomiske ressurser, og er derfor helt avhengig av å prioritere innsatsen. Mulighetsstudiet skal gjennom en litteratursammenstilling og kontakt med fagmiljø, undersøke fordeler og ulemper med ulike metodiske alternativer for identifisering av hovedøkosystemet våtmark og arealklasser, relevante økologisk tilstandsvariabler og påvirkningsfaktorer med sikte på å foreslå ulike alternativer for å utvikle nasjonale dekningskart og arealestimater. Hovedoppdraget i 2021 er på inntil 600 000 kr eks. MVA.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 23/02/2021, 12:00
Tilbudsfrist 02/03/2021, 12:00