Utredning om klimaendringer og verdikjeder med utgangspunkt i matsystemet som case

I dette oppdraget skal det gjøres en utredning av konsekvenser av klimaendringer med utgangspunkt i matsystemet (matproduksjon, matforsyning, distribusjon og forbruk av mat). Det skal sees særlig på konsekvenser/risiko forbundet med verdikjeder. Utredningen skal identifisere konsekvenser/risiko som virker på tvers av geografiske, tematiske og aktørmessige grenser, og belyse samspill og spillovereffekter mellom ulike risikofaktorer, samt med øvrige drivere. I tillegg til kunnskap om klimaendringer/klimarisiko og matsystemet er det ønskelig at arbeidet skal gi kunnskap om egnet metodikk for å analysere klimarisiko i et verdikjedeperspektiv.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 19/04/2021, 12:00
Tilbudsfrist 23/04/2021, 15:00