Studie av metoder for kartlegging av diffuse utslipp til luft fra industri

Oppdraget er å samle kunnskap om diffuse kilder til luft og hvordan disse kan kartlegges (herunder mengdebestemmes). Det er primært utslipp av støv og farlige miljøgifter bundet til støv vi vil ha inkludert. Flyktige prioriterte miljøgifter kan gjerne nevnes kort. Oppdraget skal resultere i: 1. En litteraturstudie med: • Standarder for å kartlegge diffuse utslipp til luft – eksisterende og under utvikling • veiledere for bestemmelse av diffuse utslipp • målemetoder og måleutstyr - eksisterende og under utvikling/uttesting - for å bestemme diffuse utslipp 2. En eksempelsamling som viser typiske kilder til diffuse utslipp og resultater og erfaringer fra målinger av diffuse utslipp 3. Anbefaling til industrien om hvordan kartlegge diffuse utslipp. I tillegg er det en mulig opsjon på eksempler på typiske tiltak for å redusere diffuse utslipp, forutsatt at vi får midler til dette. Vi estimerer i så fall omtrent 200 000 til denne opsjonen.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 07/05/2021, 12:00
Tilbudsfrist 19/05/2021, 12:00