Kost-nytte vurderinger av tiltak mot fremmede karplanter

Det skal gjennomføres kost-nytte vurderinger av utryddelses-/bekjempelsestiltak mot et utvalg fremmede skadelige karplanter. For å sikre at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten kan sammenlignes med tidligere kost nytte-vurderinger av tiltak mot karplanter, skal metodikken som benyttes, og presentasjonen av resultatene i synteser, så langt det er hensiktsmessig ta utgangspunkt i metodikken og presentasjon av resultatene som ble benyttet i rapporten "Kostnader og nytte ved tiltak mot fremmede karplanter- en oppsummering" MENON-publikasjon nr. 117/2020.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 18/05/2021, 12:00
Tilbudsfrist 21/05/2021, 12:00